Managementul calitatii DECIDFR


Manualul calitatii DECIDFR (.pdf)

Procedurile privind managementul calitatii programelor de studii de licenta ID si IFR
  • P.O.01 - Procedura operaţională privind monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicaţie bidirecţională ID - FR (.pdf)
  • P.O.02 - Procedura operaţională privind monotorizarea planurilor de invaţământ ID - FR (.pdf)
 • P.O.03 - Procedura operaţională privind evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi a tutorilor în sistemul ID - FR (.pdf)
  • P.O.04 - Procedura operaţională privind perfecţionarea întregului personal implicat în programele de învăţământ ID - FR (.pdf)
  • Planuri de instruire in tehnologia ID/IFR 2017-2018:
    - Plan instruire eLearn Facultatea de Drept (.pdf)
    - Plan instruire UVT tehnologia eLearn(.pdf)
  • P.O.05 - Procedura operaţională de reactualizare periodică a materialelor de studiu, pe baza experienţei anterioare (.pdf)
  • P.O.06 - Procedura privind fundamentarea taxei de studiu şi a modalităţii de rambursare a taxelor la forma de învăţământ ID - FR (.pdf)
  • Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID şi IFR (.pdf)
  • Metodologia privind normarea activităţilor coordonatorilor de disciplină la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi remunerarea acestora (.pdf)