Denumirea programului H.S.nr.... / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământ Avizat M.E.N. Plan de învăţământ
MANAGEMENTUL INCLUZIUNII ŞCOLARE HS nr. 15 din 22.09.2016 AVIZ M.E.N.C.S. nr. 48026 / 16.12.2016 Plan de învăţământ
MANAGEMENTUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE PENTRU TINERET HS nr. 13/ 28.07.2016 AVIZ M.E.N.C.S. nr. 39904 / 02.09.2016 Plan de învăţământ
Leadership şi management în organizaţiile educaţionale preuniversitare HS nr. 72/ 18.12.2015 AVIZ MENCS nr. 25023 / 21.01.2016 Plan de învăţământ
Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile HS nr. 72/ 18.12.2015 AVIZ MENCS nr. 25023 / 21.01.2016 Plan de învăţământ
Consiliere în adopţii HS nr. 29 / 30.09.2013 AVIZ MEN nr. 33350/20.03.2014 Plan de învăţământ
Psihopedagogie specială aplicată şi managementul intervenţiei psihopedagogice HS nr. 36 / 23.01.2014 AVIZ MEN nr. 33350/20.03.2014 Plan de învăţământ
Strategii de educaţie şi disciplinare pozitivă în şcoală HS nr. 41 / 17.04.2014 AVIZ MEN nr. 46288/18.06.2014 Plan de învăţământ
Elaborarea propunerilor de finanţare în asistenţă socială HS nr. 44/ 18.07.2014 AVIZ MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Plan de învăţământ
Tehnici de intervenţie în asistenţa integrată a consumatorului de droguri HS nr. 44/ 18.07.2014 AVIZ MEN nr. 55725/23.09.2014 Plan de învăţământ
Specificul educaţiei timpurii şi predarea – învăţarea – evaluarea în învăţământul preşcolar HS nr. 55/ 19.03.2015 AVIZ MECS nr. 34441/06.04.2015 Plan de învăţământ
Protecţia şi asistenţa integrată a victimelor traficului de persoane HS nr. 60/ 04.06.2015 AVIZ MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Plan de învăţământ
Psihoterapii existenţiale HS nr. 60/ 04.06.2015 AVIZ MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Plan de învăţământ
Rezilienţă şi aservitate în mediul educaţional HS nr. 69/ 05.11.2015 AVIZ MENCS nr. 53835,56657/06.01.2016 Plan de învăţământ
Educaţie centrată pe elev HS nr. 69/ 05.11.2015 AVIZ MENCS nr. 53835,56657/06.01.2016 Plan de învăţământ
Tendinţe actuale în didactici HS nr. 69/ 05.11.2015 AVIZ MENCS nr. 53835,56657/06.01.2016 Plan de învăţământ
Psihologie pentru psihoterapeuti HS nr. 5/ 24.03.2016 AVIZ MENCS nr. 32069 /25.04.2016 Plan de învăţământ
Strategii pentru succes - dezvoltarea inteligentei emotionale, a creativitatii si a abilitatilor sociale HS nr. 5/ 24.03.2016 AVIZ MENCS nr. 32069 /25.04.2016 Plan de învăţământ
Consiliere etica in scoli HS nr. 5/ 24.03.2016 AVIZ MENCS nr. 32069 /25.04.2016 Plan de învăţământ
Strategii de dezvoltare a capitalului uman HS nr. 5/ 24.03.2016 AVIZ MENCS nr. 32069 /25.04.2016 Plan de învăţământ
Psihologie judiciara HS nr. 5/ 24.03.2016 AVIZ MENCS nr. 32069 /25.04.2016 Plan de învăţământ
Consiliere prenatală, parenting şi ataşament sănătos HS nr. 7/ 14.04.2016 AVIZ MENCS nr. 32777 /29.04.2016 Plan de învăţământ