Denumirea programului H.S.nr.... / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământ Avizat M.E.N. Plan de învăţământ
Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării HS nr. 41 / 17.04.2014 AVIZ MEN nr. 43407/29.05.2014 Plan de învăţământ
Filosofie pentru copii HS nr. 41 / 17.04.2014 AVIZ MEN nr. 48304-2/02.07.2014 Plan de învăţământ
Principii ale redactării şi editării scrise şi audiovizuale HS nr. 41 / 17.04.2014 AVIZ MEN nr. 48304-1/02.07.2014 Plan de învăţământ
Profesor documentarist HS nr. 41 / 17.04.2014 AVIZ MEN nr. 52418, 60617/28.10.2014 Plan de învăţământ