Denumirea programului H.S.nr.... / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământ Avizat M.E.N. Plan de învăţământ
Cercetarea la clasă ca mijloc de dezvoltare profesională HS nr. 39 / 06.03.2014 AVIZ MEN nr. 34438/24.03.2014 Plan de învăţământ