Programe de studii postuniversitare în curs de lansare

RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI DIGITALE PENTRU INSTRUIRE ONLINE

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Program dedicat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Data propusă pentru începerea programului: 19 octombrie 2020.

Durata programului este de 8 săptămâni, inclusiv susținerea examenului de certificare a competențelor. Programul de studii postuniversitare se va desfășura exclusiv în regim online. Orarul de desfășurare a programului este adaptat pentru cadrele didactice aflate în activitate, fără să necesite întreruperea activității.
Planul de învățământ al programului răspunde atât necesităților instruirii exclusiv online, cât și necesităților învățământului tradițional în cazul utilizării resurselor digitale ca resurse educaționale complementare.