Denumirea programului H.S.nr.... / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământ Avizat M.E.N. Plan de învăţământ
INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU PREDAREA ISTORIEI HS nr. 26 / 16.03.2017 AVIZ M.E.N. Nr. 33107/15.06.2017 Plan de învăţământ
Didactică şi psihopedagogie universitară HS nr. 57/ 21.04.2015 AVIZ MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Plan de învăţământ
Cercetare ştiinţifică avansată (pentru Ştiinţele Educaţiei) HS nr. 57/ 21.04.2015 AVIZ MECS nr. 46529/28.07.2015 Plan de învăţământ