Denumirea programului H.S.nr.... / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământ Avizat M.E.N. Plan de învăţământ
Chimie HS nr. 45 / 31.07.2014 - Plan de învăţământ
Biologie HS nr. 45 / 31.07.2014 - Plan de învăţământ