Programe postuniversitare

  IMPORTANT pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar (Click aici pentru detalii)

Important: Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea unui curs postuniversitar didactic (conform OM nr. 5562/2011, Art.9(1)).

"Curs postuniversitar didactic", se referă la cursurile(programele) postuniversitare care pot fi urmate/au fost urmate de cadrele didactice.

  Oferta educațională pentru Programe Postuniversitare din cadrul UVT (Click aici pentru detalii)
Nr. crt. Denumirea programului Facultatea organizatoare H.S.nr. ...  / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământavizat M.E.N.(ziua,ll,aaaa) Planul de învăţământ
 1. Dreptul sportului Facultatea de Drept HS nr. 30 / 30.09.2016 Aviz MENCS nr. 48026/16.12.2016 Planul de învăţământ

 

2.       Procesul de control al afacerii şi SAP ERP Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 39 / 06.03.2014 Aviz MEN nr. 45202/10.06.2014 Planul de învăţământ
3.       Managementul externalizării proceselor de afaceri Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 29 / 30.09.2013 Aviz MEN nr. 51458/04.08.2014 Planul de învăţământ
4.       Evaluarea bunurilor imobile Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 45 / 31.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
5.       Evaluarea de întreprinderi, de fond de comerţ si de alte active necorporale Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 45 / 31.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
6.       Marketingul şi managementul afacerilor în industria vinului Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 66 / 08.10.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
7.       Marketing, comunicare şi strategii de brand

 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 63/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 52418, 552608/11.09.2016. Planul de învăţământ
8.      

 

Management organizaţional Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 9/19.05.2016 Aviz MENCS nr. 35284, 35316/08.06.2016 Planul de învăţământ
9.       Comportament organizaţional Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
10.    Comunicare si negociere în afaceri Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
11.    Managementul serviciilor Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
12.    Competente digitale în servicii Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
13.    Managerul de resurse umane în era digitală Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 25/22.02.2017

 

Aviz MEN nr. 33107/15.06.2017 Planul de învăţământ
14.    Economia și gestiunea datelor și informațiilor economice Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 25/22.02.2017

 

Aviz MEN

nr. 27906/21.03.2017

Planul de învăţământ
15.    Cercetarea la clasă ca mijloc de dezvoltare profesională Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie HS nr. 39 / 06.03.2014 Aviz MEN nr. 34438/24.03.2014 Planul de învăţământ
16.    Consiliere în adopţii Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 29 / 30.09.2013 Aviz MEN nr. 33350/20.03.2014 Planul de învăţământ
17.    Psihopedagogie specială aplicată şi managementul intervenţiei psihopedagogice Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 36 / 23.01.2014 Aviz MEN nr. 33350/20.03.2014 Planul de învăţământ
18.    Strategii de educaţie şi disciplinare pozitivă în şcoală Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 46288/18.06.2014 Planul de învăţământ
19.    Elaborarea propunerilor de finanţare în asistenţă socială Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 44/ 18.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
20.    Tehnici de intervenţie în asistenţa integrată a consumatorului de droguri Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 44/ 18.07.2014 Aviz MEN nr. 55725/23.09.2014 Planul de învăţământ
21.    Specificul educaţiei timpurii şi predarea – învăţarea – evaluarea în învăţământul preşcolar Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 55/ 19.03.2015 Aviz MECS nr. 34441/06.04.2015 Planul de învăţământ
22.    Protecţia şi asistenţa integrată a victimelor traficului de persoane Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 60/ 04.06.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
23.    Psihoterapii existenţiale Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 60/ 04.06.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
24.    Rezilienţă şi aservitate în mediul educaţional Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
25.    Educaţie centrată pe elev Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
26.    Tendinţe actuale în didactici Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
27.    Leadership şi management în organizaţiile educaţionale preuniversitare Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 72/ 18.12.2015 Aviz MENCS nr. 25023/21.01.2016 Planul de învăţământ
28.    Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 72/ 18.12.2015 Aviz MENCS nr. 25023/21.01.2016 Planul de învăţământ
29.    Psihologie pentru psihoterapeuţi Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
30.    Consiliere etică în şcoli Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
31.    Strategii pentru succes – dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a creativităţii şi a abilităţilor sociale Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
32.    Strategii de dezvoltare a capitalului uman Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
33.    Psihologie  judiciară Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
34.    Consiliere prenatală, parenting şi ataşament sănătos Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr 7 / 14.04.2016 Aviz MENCS nr. 32777/29.04.2016 Planul de învăţământ
35.    Managementul resurselor educationale pentru tineret Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
36.    Managementul incluziunii scolare Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 15/22.09.2016 Aviz MENCS nr. 48026/16.12.2016 Planul de învăţământ
37.    Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 43407/29.05.2014 Planul de învăţământ
38.    Filosofie pentru copii Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 48304-2/02.07.2014 Planul de învăţământ
39.    Principii ale redactării şi editării scrise şi audiovizuale Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 48304-1/02.07.2014 Planul de învăţământ
40.    Profesor documentarist Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 52418, 60617/28.10.2014 Planul de învăţământ
41.    Didactică şi psihopedagogie universitară Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 57/ 21.04.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
42.    Cercetare ştiinţifică avansată (pentru ştiinţele educaţiei) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 57/ 21.04.2015 Aviz MECS nr. 46529/28.07.2015 Planul de învăţământ
43.    Instrumente digitale pentru predarea istoriei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 26/ 16.03.2017 Aviz MEN nr. 33107/15.06.2017 Planul de învăţământ
44.    Didactică și psihopedagogie universitară Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic H.S. 83 / 25.04.2019 Aviz M.E.N nr. 32854/07.06.2019 Planul de învăţământ
45.    Învățarea bazată pe probleme (PBL) pentru învățământul universitar Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic H.S. 83 / 25.04.2019 Aviz M.E.N nr. 32854/07.06.2019 Planul de învăţământ
46.    Organizare de evenimente Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii H.S. nr. 52 / 20.02.2018 26843, 31229 / 07.06.2018 Planul de învăţământ
47.    Educație și identitate europeană Facultatea de Sociologie si Psihologie H.S. nr. 54 / 22.03.2018 28901; 33027 / 12.07.2018 Planul de învăţământ
48.    Dezvoltare curriculară și design al instruirii Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic H.S. 88 / 27.06.2019 Aviz M.E.N nr. 32854/07.06.2019 Planul de învăţământ
  Finalizarea studiilor postuniversitare (Click aici pentru detalii)

Finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

  ● programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursant pe parcursul programului.
● examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic cunoştiinţele dobândite înprogramul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.
● examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât la instituţia care a asigurat şcolarizarea.

● la finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, Universitatea de Vest din Timişoara eliberează, absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor, un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului care este însoţit de suplimentul descriptiv.

  Sunt interesat de Programe Postuniversitare (Chestionar) (Click aici pentru detalii)
  Model de contract de finantare studii postuniversitare (Persoane Juridice) (Click aici pentru detalii)