Programe postuniversitare

  Sunt interesat de Programe Postuniversitare (Chestionar)
  IMPORTANT pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Important: Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea unui curs postuniversitar didactic (conform OM nr. 5562/2011, Art.9(1)).

"Curs postuniversitar didactic", se referă la cursurile(programele) postuniversitare care pot fi urmate/au fost urmate de cadrele didactice.

  Oferta educațională pentru Programe Postuniversitare din cadrul UVT
Nr. crt. Denumirea programului Facultatea organizatoare H.S.nr. ...  / ziua,ll,aaaa Plan de învăţământavizat M.E.N.(ziua,ll,aaaa) Planul de învăţământ
 1. Dreptul sportului Facultatea de Drept HS nr. 30 / 30.09.2016 Aviz MENCS nr. 48026/16.12.2016 Planul de învăţământ

 

2.       Procesul de control al afacerii şi SAP ERP Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 39 / 06.03.2014 Aviz MEN nr. 45202/10.06.2014 Planul de învăţământ
3.       Managementul externalizării proceselor de afaceri Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 29 / 30.09.2013 Aviz MEN nr. 51458/04.08.2014 Planul de învăţământ
4.       Evaluarea bunurilor imobile Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 45 / 31.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
5.       Evaluarea de întreprinderi, de fond de comerţ si de alte active necorporale Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 45 / 31.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
6.       Marketingul şi managementul afacerilor în industria vinului Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 66 / 08.10.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
7.       Marketing, comunicare şi strategii de brand

 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 63/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 52418, 552608/11.09.2016. Planul de învăţământ
8.      

 

Management organizaţional Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 9/19.05.2016 Aviz MENCS nr. 35284, 35316/08.06.2016 Planul de învăţământ
9.       Comportament organizaţional Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
10.    Comunicare si negociere în afaceri Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
11.    Managementul serviciilor Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
12.    Competente digitale în servicii Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
13.    Managerul de resurse umane în era digitală Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 25/22.02.2017

 

Aviz MEN nr. 33107/15.06.2017 Planul de învăţământ
14.    Economia și gestiunea datelor și informațiilor economice Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 25/22.02.2017

 

Aviz MEN

nr. 27906/21.03.2017

Planul de învăţământ
15.    Cercetarea la clasă ca mijloc de dezvoltare profesională Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie HS nr. 39 / 06.03.2014 Aviz MEN nr. 34438/24.03.2014 Planul de învăţământ
16.    Consiliere în adopţii Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 29 / 30.09.2013 Aviz MEN nr. 33350/20.03.2014 Planul de învăţământ
17.    Psihopedagogie specială aplicată şi managementul intervenţiei psihopedagogice Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 36 / 23.01.2014 Aviz MEN nr. 33350/20.03.2014 Planul de învăţământ
18.    Strategii de educaţie şi disciplinare pozitivă în şcoală Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 46288/18.06.2014 Planul de învăţământ
19.    Elaborarea propunerilor de finanţare în asistenţă socială Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 44/ 18.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
20.    Tehnici de intervenţie în asistenţa integrată a consumatorului de droguri Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 44/ 18.07.2014 Aviz MEN nr. 55725/23.09.2014 Planul de învăţământ
21.    Specificul educaţiei timpurii şi predarea – învăţarea – evaluarea în învăţământul preşcolar Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 55/ 19.03.2015 Aviz MECS nr. 34441/06.04.2015 Planul de învăţământ
22.    Protecţia şi asistenţa integrată a victimelor traficului de persoane Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 60/ 04.06.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
23.    Psihoterapii existenţiale Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 60/ 04.06.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
24.    Rezilienţă şi aservitate în mediul educaţional Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
25.    Educaţie centrată pe elev Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
26.    Tendinţe actuale în didactici Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
27.    Leadership şi management în organizaţiile educaţionale preuniversitare Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 72/ 18.12.2015 Aviz MENCS nr. 25023/21.01.2016 Planul de învăţământ
28.    Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 72/ 18.12.2015 Aviz MENCS nr. 25023/21.01.2016 Planul de învăţământ
29.    Psihologie pentru psihoterapeuţi Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
30.    Consiliere etică în şcoli Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
31.    Strategii pentru succes – dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a creativităţii şi a abilităţilor sociale Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
32.    Strategii de dezvoltare a capitalului uman Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
33.    Psihologie  judiciară Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
34.    Consiliere prenatală, parenting şi ataşament sănătos Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr 7 / 14.04.2016 Aviz MENCS nr. 32777/29.04.2016 Planul de învăţământ
35.    Managementul resurselor educationale pentru tineret Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
36.    Managementul incluziunii scolare Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 15/22.09.2016 Aviz MENCS nr. 48026/16.12.2016 Planul de învăţământ
37.    Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 43407/29.05.2014 Planul de învăţământ
38.    Filosofie pentru copii Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 48304-2/02.07.2014 Planul de învăţământ
39.    Principii ale redactării şi editării scrise şi audiovizuale Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 48304-1/02.07.2014 Planul de învăţământ
40.    Profesor documentarist Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 52418, 60617/28.10.2014 Planul de învăţământ
41.    Didactică şi psihopedagogie universitară Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 57/ 21.04.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
42.    Cercetare ştiinţifică avansată (pentru ştiinţele educaţiei) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 57/ 21.04.2015 Aviz MECS nr. 46529/28.07.2015 Planul de învăţământ
43.    Instrumente digitale pentru predarea istoriei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 26/ 16.03.2017 Aviz MEN nr. 33107/15.06.2017 Planul de învăţământ
44.    Organizare de evenimente Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii H.S. nr. 52 / 20.02.2018 26843, 31229 / 07.06.2018 Planul de învăţământ
45.    Educație și identitate europeană Facultatea de Sociologie si Psihologie H.S. nr. 54 / 22.03.2018 28901; 33027 / 12.07.2018 Planul de învăţământ
  Finalizarea studiilor postuniversitare

Finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

  ● programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursant pe parcursul programului.
● examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic cunoştiinţele dobândite înprogramul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.
● examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât la instituţia care a asigurat şcolarizarea.

● la finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, Universitatea de Vest din Timişoara eliberează, absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor, un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului care este însoţit de suplimentul descriptiv.

  Model de contract de finantare studii postuniversitare (Persoane Juridice)