Programe postuniversitare

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, se adresează absolvenţiilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ce atestă absolvirea unui program de studii acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu, indiferent de domeniu.
Aceste programe sunt organizate de facultăți în domeniile în care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă în domeniul respectiv.
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen. Absolvenților li se acordă Certificatul de atestare a competenţelor profesionale însoţit de un supliment descriptiv.

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă (PPFDPC)
  ● sunt programe, special concepute si construite, pentru public în educatie continuă
  ● răspund nevoilor de perfectionare ale: profesionistilor, întreprinderilor, colectivitătilor si administratiilor
  ● reprezintă un mijloc pentru:
      ● asigurarea parcursului profesional
      ● posibilitatea mobilitătii profesionale
  ● asigură valorificarea superioară a competentelor stiintifice si didactice ale corpului profesoral
  ● facilitează transferul de cunostiinte între mediul academic, mediul de afaceri si institutional

Nr. crt.
Denumirea programului
Facultatea organizatoare
H.S.nr. ...  / ziua,ll,aaaa
Plan de învăţământ
avizat M.E.N.
(ziua,ll,aaaa)
Planul de învăţământ
 1. Dreptul sportului Facultatea de Drept HS nr. 30 / 30.09.2016 Aviz MENCS nr. 48026/16.12.2016 Planul de învăţământ  
2.       Procesul de control al afacerii şi SAP ERP Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 39 / 06.03.2014 Aviz MEN nr. 45202/10.06.2014 Planul de învăţământ
3.       Managementul externalizării proceselor de afaceri Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 29 / 30.09.2013 Aviz MEN nr. 51458/04.08.2014 Planul de învăţământ
4.       Evaluarea bunurilor imobile Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 45 / 31.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
5.       Evaluarea de întreprinderi, de fond de comerţ si de alte active necorporale Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 45 / 31.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
6.       Marketingul şi managementul afacerilor în industria vinului Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 66 / 08.10.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
7.       Marketing, comunicare şi strategii de brand   Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 63/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 52418, 552608/11.09.2016. Planul de învăţământ
8.         Management organizaţional Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 9/19.05.2016 Aviz MENCS nr. 35284, 35316/08.06.2016 Planul de învăţământ
9.       Comportament organizaţional Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
10.    Comunicare si negociere în afaceri Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
11.    Managementul serviciilor Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
12.    Competente digitale în servicii Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
13.    Managerul de resurse umane în era digitală Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 25/22.02.2017   Aviz MEN nr. 33107/15.06.2017 Planul de învăţământ
14.    Economia și gestiunea datelor și informațiilor economice Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor HS nr. 25/22.02.2017   Aviz MEN nr. 27906/21.03.2017 Planul de învăţământ
15.    Cercetarea la clasă ca mijloc de dezvoltare profesională Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie HS nr. 39 / 06.03.2014 Aviz MEN nr. 34438/24.03.2014 Planul de învăţământ
16.    Consiliere în adopţii Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 29 / 30.09.2013 Aviz MEN nr. 33350/20.03.2014 Planul de învăţământ
17.    Psihopedagogie specială aplicată şi managementul intervenţiei psihopedagogice Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 36 / 23.01.2014 Aviz MEN nr. 33350/20.03.2014 Planul de învăţământ
18.    Strategii de educaţie şi disciplinare pozitivă în şcoală Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 46288/18.06.2014 Planul de învăţământ
19.    Elaborarea propunerilor de finanţare în asistenţă socială Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 44/ 18.07.2014 Aviz MEN nr. 52418, 52608/11.09.2014 Planul de învăţământ
20.    Tehnici de intervenţie în asistenţa integrată a consumatorului de droguri Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 44/ 18.07.2014 Aviz MEN nr. 55725/23.09.2014 Planul de învăţământ
21.    Specificul educaţiei timpurii şi predarea – învăţarea – evaluarea în învăţământul preşcolar Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 55/ 19.03.2015 Aviz MECS nr. 34441/06.04.2015 Planul de învăţământ
22.    Protecţia şi asistenţa integrată a victimelor traficului de persoane Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 60/ 04.06.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
23.    Psihoterapii existenţiale Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 60/ 04.06.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
24.    Rezilienţă şi aservitate în mediul educaţional Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
25.    Educaţie centrată pe elev Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
26.    Tendinţe actuale în didactici Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 69/ 05.11.2015 Aviz MENCS nr. 53835, 56657/06.01.2016 Planul de învăţământ
27.    Leadership şi management în organizaţiile educaţionale preuniversitare Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 72/ 18.12.2015 Aviz MENCS nr. 25023/21.01.2016 Planul de învăţământ
28.    Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 72/ 18.12.2015 Aviz MENCS nr. 25023/21.01.2016 Planul de învăţământ
29.    Psihologie pentru psihoterapeuţi Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
30.    Consiliere etică în şcoli Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
31.    Strategii pentru succes – dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a creativităţii şi a abilităţilor sociale Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
32.    Strategii de dezvoltare a capitalului uman Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
33.    Psihologie  judiciară Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 5/ 24.03.2016 Aviz MENCS nr. 32069/25.04.2016 Planul de învăţământ
34.    Consiliere prenatală, parenting şi ataşament sănătos Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr 7 / 14.04.2016 Aviz MENCS nr. 32777/29.04.2016 Planul de învăţământ
35.    Managementul resurselor educationale pentru tineret Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 13/28.07.2016 Aviz MENCS nr. 39904/02.09.2016 Planul de învăţământ
36.    Managementul incluziunii scolare Facultatea de Sociologie şi Psihologie HS nr. 15/22.09.2016 Aviz MENCS nr. 48026/16.12.2016 Planul de învăţământ
37.    Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 43407/29.05.2014 Planul de învăţământ
38.    Filosofie pentru copii Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 48304-2/02.07.2014 Planul de învăţământ
39.    Principii ale redactării şi editării scrise şi audiovizuale Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 48304-1/02.07.2014 Planul de învăţământ
40.    Profesor documentarist Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării HS nr. 41 / 17.04.2014 Aviz MEN nr. 52418, 60617/28.10.2014 Planul de învăţământ
41.    Didactică şi psihopedagogie universitară Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 57/ 21.04.2015 Aviz MECS nr. 42877, 41225/22.06.2015 Planul de învăţământ
42.    Cercetare ştiinţifică avansată (pentru ştiinţele educaţiei) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 57/ 21.04.2015 Aviz MECS nr. 46529/28.07.2015 Planul de învăţământ
43.    Instrumente digitale pentru predarea istoriei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic HS nr. 26/ 16.03.2017 Aviz MEN nr. 33107/15.06.2017 Planul de învăţământ

  Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, oferă absolvenţilor de studii universitare de licenţă sau echivalente, posibilitatea de a-şi completa sau de a-şi diversifica aria de competenţe profesionale.
  Facilităţi:
    ● accesul la platforma de e-learning a Universităţii de Vest din Timişoara
    ● suport de curs în format electronic şi în format clasic

Finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
  ● programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursant pe parcursul programului.
   ● examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic cunoştiinţele dobândite înprogramul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.
  ● examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât la instituţia care a asigurat şcolarizarea.
   ● la finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, Universitatea de Vest din Timişoara eliberează, absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor, un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului care este însoţit de suplimentul descriptiv.

Taxa de studii

   ● Taxa de înscriere este de: 100 RON.
  ● Cuantumul taxei de studiu şi numărul minim de cursanţi este determinat printr-o fundamentare a taxei de studii de către Departamentul sau de către Centrul de educaţie continuă şi învăţământ la distanţă (CECID) al facultăţii organizatoare, pornind de la cheltuielile necesare organizării şi funcţionării programului respectiv şi propusă spre avizare Prorectorului responsabil cu Strategia Financiară. Taxa va fi comunicată candidaţilor la înscriere.