Octombrie 2018


În luna Octombrie 2018 va demara Programul Postuniversitar: PSIHOLOGIE JUDICIARĂ.
Programul se adresează absolvenţilor care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente – indiferent de profilul specializarii, şi care au activităţi sau sunt implicaţi în activități educaționale și de consiliere, terapie și evaluare în contextul juridic.

După finalizarea cursurilor, absolvenţilor li se vor acorda un Certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului, eliberat de Universitatea de Vest din Timişoara, sub egida Ministerului Educaţiei Naționale însoţit de un Supliment descriptiv.(detalii program)