Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:
„MANAGERUL DE RESURSE UMANE ÎN ERA DIGITALĂ”( 27.10. 2017 – 04.11.2017)(detalii)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA prin FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR, organizează şi face înscrieri la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

„MANAGERUL DE RESURSE UMANE ÎN ERA DIGITALĂ”

Perioada de desfăşurare: 27.10. 2017 – 04.11.2017
Programul postuniversitar cuprinde 20 ore, 2 credite (10 ore curs + 10 ore seminar).

Modulul 1. Noi provocări în Managementul resurselor umane: Performanţa şi Generația Ipad -10 ore (5 curs+5 seminar).
Modulul 2. Impactul digitalizării în Managementul resurselor umane: E-recrutare, E-leadership -10 ore ( 5 curs+5 seminar).

Informaţii se pot obţine la sediul Departamentului de Educaţie Continuă Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DECIDFR) al UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, etaj 7, sala 704 D, telefon: 0256/592258 de luni până vineri, între orele 8-16. Adresă internet: http://www.decidfr.uvt.ro E-mail: decidfr@e-uvt.ro. Director program: Conf. univ. dr. Denisa ABRUDAN, e-mail: denisa.abrudan@e-uvt.ro.