Noiembrie 2018


   În luna Noiembrie 2018 va demara Programul Postuniversitar: BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE
Programul postuniversitar BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE (domeniul de studii: științele comunicării; științele informării și documentării) este destinat mediatorilor informaționali: bibliotecari, documentariști, profesori documentariști, responsabili gestionare informație bibliografică etc., care nu au urmat o formă de învăţământ de specialitate în științele informării și documentării, la o instituţie de învăţământ acreditată sau autorizată de M.E.N.
După finalizarea cursurilor, absolvenţilor li se vor acorda un Certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului, eliberat de Universitatea de Vest din Timişoara, sub egida Ministerului Educaţiei Naționale însoţit de un Supliment descriptiv (detalii program).