Prezentare DECIDFR - Scurt istoric


Înfiintat la data de 28-IX-1999, cu sprijinul unui program finantat de Banca Mondială si de Guvernul României, DECIDFR este structura institutională specializată care asigură managementul programelor de învătământ la distantă, a programelor de învătământ cu frecventă redusă si a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă in Universitatea de Vest din Timisoara.