Admitere master (IFR)


Sesiunile de admitere la studiile universitare de master au loc în cadrul a două sesiuni:
  • Sesiunea de admitere I (în luna Iulie)
  • Sesiunea de admitere II (în luna Septembrie)
Calendarul admiterii şi probele de concurs sunt stabilite de către facultatea care organizează studiile.

Condiţii de admitere: - la concursul de admitere pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează pe locuri:
  • finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii;
  • cu taxă.

Taxele de studii sunt aprobate de către Senatul universitar pentru fiecare an universitar.


Admitere Master IFR
- Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
- Facultatea de Drept