Admitere Licenta (ID-IFR)


Sesiunile de admitere la studiile universitare de licenţă au loc în cadrul a două sesiuni:
  • Sesiunea de admitere I (în luna Iulie)
  • Sesiunea de admitere II (în luna Septembrie)
Calendarul admiterii şi probele de concurs sunt stabilite de către facultatea care organizează studiile.

Condiţii de admitere: - la concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Studiile universitare de licenţă la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi frecvenţă redusă (IFR) se organizează în regim cu taxă. Taxele de studii sunt aprobate de către Senatul universitar pentru fiecare an universitar.

Facilităţi:
“în cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior pot stabili facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale” (Legea educaţiei naţionale/ nr. 1 din 2011).


Admitere 2018 Licenta ID-IFR
- Facultatea de Drept (IFR)
- Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor (ID)
- Facultatea de Educatie Fizica si Sport (IFR)
- Facultatea de Sociologie si Psihologie (ID)