Admitere Licenta (ID-IFR)Facultatea Specializarea Nr. locuri Durata studiilor Secretariat facultate Secretariat admitere
Facultatea de Drept (FD) Drept - IFR 100 4 ani Tel: +4 0256 592400
secretariat.drept@e-uvt.ro
Bd. Eroilor, nr. 9A
Timișoara
Facultatea de Educație
Fizică și Sport (FEFS)
Educație fizică și sportivă - IFR 75 3 ani Tel: +4 0256 592129
secretariat.sport@e-uvt.ro
UVT sala 028
Bd. V. Pârvan, nr. 4
Timișoara
Facultatea de Economie
și de Administrare
a Afacerilor (FEAA)
Contabilitate și
informatică de gestiune
- ID
100 3 ani Tel: +4 0256 592505
feaa.secretariat@e-uvt.ro
FEAA
sala 102, 106
Str. Pestalozzi, nr. 16A
Timișoara
Finanțe și bănci - ID 75 3 ani
Management - ID 100 3 ani
Facultatea de Sociologie
și Psihologie (FSP)
Asistență socială - ID 75 3 ani Tel: +4 0256 5921347
secretariat.fsp@e-uvt.ro
UVT sala 304
Bd. V. Pârvan, nr. 4
Timișoara


Sesiunile de admitere la studiile universitare de master au loc în cadrul a două sesiuni:
  • Sesiunea de admitere I (în luna Iulie)
  • Sesiunea de admitere II (în luna Septembrie)
Calendarul admiterii şi probele de concurs sunt stabilite de către facultatea care organizează studiile.

Condiţii de admitere: - la concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Studiile universitatre de licență la forma de învățământ la distanță (ID) si frecvență redusă (IFR) se organizează în regim cu taxă.
Taxele de studii sunt aprobate de către Senatul universitar pentru fiecare an universitar.