MISIUNEA şi OBIECTIVELE DECIDFR

În conformitate cu prevederile HG 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior, DECIDFR este structura instituţională specializată care asigură managementul programelor de învăţământ la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă.

Conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DECIDFR, misiunea centrului este aceea de a satisface nevoile de educaţie continuă care se manifestă în societatea civilă, mediul de afaceri şi instituţional şi de a dezvolta forma de învăţământ la distanţă în cadrul UVT.

Scopul DECIDFR se concretizează în următoarele:
 1. consolidarea poziţiei universităţii pe piaţa formării profesionale universitare şi postuniversitare prin oferirea unor programe de calitate care să satisfacă la un nivel ridicat aşteptările clienţilor;
 2. asigurarea transferului de cunoştinţe ştiinţifice din mediul academic spre mediul de afaceri şi instituţional;
 3. valorificarea superioră a competenţele ştiinţifice şi didactice ale corpului profesoral;
 4. implementarea formei de învăţământ la distanţă în cadrul UVT;
 5. asigurarea, din punct de vedere managerial, a desfăşurării studiilor universitare la distanţă şi cu frecvenţă redusă precum şi a programelor de formare continuă postuniversitare.

  1. Obiective strategice ale DECIDFR, care derivă din misiunea declarată şi scopul asumat sunt:
   • extinderea formei de învăţământ deschis la distanţă prin:
    • atragerea unui număr mai mare de studenţi la specializările existente din cadrul facultăţilor deja implicate;
    • implementarea formei de învăţământ la distanţă la noi facultăţi;
   • diversificarea ofertei de cursuri postuniversitare de formare continuă în directă corelaţie cu nevoile identificate pe piaţa formării profesionale;
   • creşterea calităţii actului educaţional în cadrul formării la nivelul cuclului de licenţă (învăţămât la distanţă) şi a formării profesionale.